En årsredovisning kan vara långt mycket mer än bara en redovisning av det gångna året. Om man håller sig inom ramarna finns det stora möjligheter att göra redovisningen till en hörnsten i bolagets interna och externa imageskapande och varumärkes byggande kommunikation. En genomtänkt och genomarbetad årsredovisning skapar mening och innebörd för alla som vill veta mer om företaget, verksamheten och omvärlden – oavsett om man är nyfiken medarbetare, kund eller investerare.