Årsredovisningar

Wihlborgs

Wihlborgs är Öresundsregionens ledande fastighetsbolag. Med fastigheter på strategiskt viktiga lägen i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn erbjuder Wihlborgs ett varierat utbud av kommersiella lokaler. Wihlborgs är noterat på NASDAQ Stockholm, Large Cap. Vi på Navigator har hjälpt Wihlborgs att utveckla och producera deras årsredovisning under flera år.

Wihlborgs årsredovisning 2018
Wihlborgs årsredovisning 2017

Occlutech

Occlutech är en ledande specialiserad leverantör av minimalt invasiva hjärtimplantat, med en mission att förbättra livskvaliteten för personer med hjärtsjukdomar. Bolagets produkter marknadsförs och säljs idag i cirka 85 länder och den globala marknaden för medicintekniska produkter avsedda för medfödda och strukturella hjärtfel innebär betydande tillväxtmöjligheter.

Iconovo

Iconovo (Nasdaq First North Growth Market: ICO) utvecklar nya inhalationsläkemedel i samarbete med internationella läkemedelsföretag. Bolaget tillhandahåller flera typer av patentskyddade inhalatorer som kan generera betydande kommersiella möjligheter vid utveckling av helt nya läkemedel och för generiska läkemedel.

Alligator

Alligator Bioscience utvecklar antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på utveckling av tumörriktade immunterapier, i synnerhet agonistiska mono- och bispecifika antikroppar och är verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas II-studier. Årsredovisningen för Alligator, som vi på Navigator var med och utvecklade för 2020, blev utsedd till Sveriges Bästa Årsredovisning i klassen Small Cap. ”Alligator håller hög nivå, inte minst för att vara ett bolag på Nasdaqs Small Cap-lista, när det handlar om att förse läsaren med en så djup och samtidigt pedagogisk beskrivning av företagets projekt som möjligt.”

Acrinova

Acrinova AB är en börsnoterad koncern med över 200 års samlad kompetens och erfarenhet av fastigheter som tar ansvar för helheten, som ägare, förvaltare och utvecklare. Fokus är kommersiella fastigheter i Skåne och Blekinge.

Acarix

Acarix är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar och kommersialiserar diagnostiska test för hjärt- och kärlsjukdomar. Bolagets huvudsakliga fokus är att etablera CADScor®System, en handhållen enhet som på cirka tio minuter direkt kan utesluta signifikant kranskärlssjukdom hos patienter och därigenom verka för korrekt vidare utredning.

KLF

Kristianstadortens Lagerhusförening är en ekonomisk förening med lantbrukare i nordöstra Skåne och Västra Blekinge. Vi har hjälpt KLF att producera deras årsredovisning under många år.

KLF Årsredovisning 2018
KLF Årsredovisning 2017
Niclas Bergenblad
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Niclas Bergenblad
Creative Director Digital and innovation strategy