digitalanxiety Mer än 50 % av alla chefer lider av digital ångest. Förhoppningsvis lindrades smärtan något för deltagarna på vår inspirationsfrukost i morse på temat Marketing Automation som vi arrangerade tillsammans med Apsis och ProspectEye. Under seminariet fick våra gäster en inblick i hur man kan arbeta med bland annat Marketing Automation, Lead Management och E-postmarknadsföring för att skapa synergier och öka sin försäljning på den digitala arenan. Här hittar du bilder från dagens inspirationsfrukost
Mer lindring mot digital ångest
Digital transformation
Det globala landskapet har förändrats radikalt på kort tid och det kommer att fortsätta förändras i ett allt högre tempo. Den digitala transformationen har vänt upp och ned på den värld som vi och våra varumärken lever och verkar i. Ett faktum som idag ställer helt nya krav på din organisation och helt nya förväntningar på dig som arbetar med marknadskommunikation och försäljning.
Många nya frågetecken
Hur ska du hantera ditt varumärke på den nya digitala arenan? Hur ska du följa och hjälpa dina potentiella kunder från behov till beslut? Hur ska du få marknad och sälj att ha gemensamma mål och stötta varandra? Vilka processer, system och strategier behöver du investera i?
Ännu fler utropstecken
Samtidigt som det finns många frågetecken finns det lika många om inte fler utropstecken! Den nya digitala arenan erbjuder helt nya, fantastiska möjligheter att bedriva ett effektivt varumärkesbyggande och säljdrivande arbete. Och du behöver inte kunna något om programmering eller kodning, systemen är färdiga att börja använda från start. Det är bara att plugga in och koppla upp dig.
Förstå helheten
Som kommunikationsbyrå är det vår roll att hjälpa dig på den nya digitala resan. Det är inte automatiskt så att alla strategier behöver göras om men de behöver anpassas till en ny värld. Vi hjälper dig att se hela bilden, inse hur allt hänger ihop och förstå vilka möjligheter som finns. Vi har valt ut och testat de ledande systemen på marknaden inom alla avgörande områden för att kunna bidra i dialogen både på bredden och på djupet med dig och din organisation.