Allt du behöver veta om Marketing Automation

marketingautomationbreakfast

Det globala landskapet har förändrats radikalt på kort tid och det kommer att fortsätta förändras i ett allt högre tempo. Den digitala transformationen har vänt upp och ned på den värld som vi och våra varumärken lever och verkar i. Ett faktum som idag ställer helt nya krav på din organisation och helt nya förväntningar på dig som arbetar med marknadskommunikation och försäljning. I det här inlägget hjälper dig att få koll på de viktigaste delarna inom Marketing Automation.

Många frågetecken

Hur ska du hantera ditt varumärke på den nya digitala arenan? Hur ska du följa och hjälpa dina potentiella kunder från behov till beslut? Hur ska du få marknad och sälj att ha gemensamma mål och stötta varandra? Vilka processer, system och strategier behöver du investera i? Undersökningar visar att mer än hälften av alla marknadschefer och försäljningschefer lider av digital ångest. Inte undra på.

Lätt att koppla på

Samtidigt som det finns många frågetecken finns det lika många utropstecken! Den nya digitala arenan erbjuder helt nya, fantastiska möjligheter att bedriva ett effektivt varumärkesbyggande och säljdrivande arbete. Och du behöver inte kunna något om programmering eller kodning, systemen är färdiga att börja använda från start. Det är bara att plugga in och koppla upp dig.

Förstå helheten

Som kommunikationsbyrå är det vår roll att hjälpa dig på den nya digitala resan. Det är inte automatiskt så att alla strategier behöver göras om men de behöver anpassas till en ny värld. Vi hjälper dig att se hela bilden, inse hur allt hänger ihop och förstå vilka möjligheter som finns. Vi har valt ut och testat de ledande systemen på marknaden inom alla avgörande områden för att kunna bidra i dialogen både på bredden och på djupet med dig och din organisation.

Länka samman helheten

Vi har även stärkt vår egen organisation med specialister och vidareutvecklat vår organisation med så att vi har alla de kompetenser som krävs för att hjälpa dig skapa rätt strategier och även omsätta dem i praktiken. Som den nya tidens kommunikationsbyrå är vi en kombinerad strategisk reklambyrå, varumärkesbyrå, webbyrå, content-byrå och innovationsbyrå.

Logiskt flöde

Allt fler företag satsar på att automatisera delar av sina marknadsföringsinsatser. Inte minst inom B2B. Anledningen är att du idag kan få tillgång till intressant och värdefull information genom hela kundens köpprocess. Det går att följa och analysera hela den digitala närvaron. Marketing Automation handlar om att bygga en logisk process som leder kunden från behovsinsikt till beslut.

Nav i köpprocessen

En bra Marketing Automation-lösning fungerar som ett nav i kundens köpprocess. Genom effektiva kopplingar mot dina CRM-system, e-postmarknadsföringslösningar och webbplattformar kan du både följa och leda kunden genom hela processen. Det går att tidigt fånga upp köpsignaler på hemsidan och därefter bygga kundrelationer genom riktade utskick och förvalta köpsignalerna via exempelvis CRM-systemet eller på annat automatiserat sätt.

Attrahera besökare

En viktig del inom Marketing Automation är att attrahera kontakter och utveckla relationer genom Content Marketing. Det gäller att skapa engagemang genom att vara generös med kunskap och driva trafik till sin sida genom Google AdWords, SEO, aktiviteter i sociala medier och genom att delta i diskussioner på branschforum. På så vis kan du bygga trovärdighet över tid och lära dig av dina kunders köp- och beteendemönster.

Strategi för Lead Management

Lead management är en viktig pusselbit i en väl fungerande Marketing Automation-miljö. Med rätt strategi kan du tidigt identifiera och påverka köpare innan säljkontakt. Lead Management handlar främst om att analysera behov och prioritera köpsignaler för att generera affärer. Hur väl passar det besökande bolaget som lead in i er målmarknad? Vilken grad av intresse har de visat för era tjänster? Det gäller att få besökaren att gå från ”suspect” till ”prospect” till ”lead” till ”customer”.

Sälj och marknad i samarbete

Det finns studier som visar att företag som automatiserar sin Lead Management-process ökar sin försäljning med 10 procent inom 6-9 månader. För att lyckas med sin strategi krävs ett nära samarbete mellan sälj och marknad. Den moderna marknadsavdelningen har en god systemkompetens och arbetar tajt ihop med säljavdelningen. Och vise versa. Det handlar om att gemensamt skapa konvertering, nyförsäljning, merförsäljning och korsförsäljning.

Definiera mål och mätmetoder

Den vanliga definitionen av leads är ett prospect som är redo för en säljkontakt. Det krävs väldefinierade gränser för i vilket läge sälj- respektive marknadsorganisationens ansvariga ska driva relationen framåt. Dessa behöver definieras tillsammans så att man får ett bättre ansvarstagande och tydligare målbilder för respektive avdelning. På så vis blir det enklare att mäta ROI och du minimerar riskerna att potentiella kunder faller mellan stolarna.

Fördelar med Marketing Automation

  • Generera större efterfrågan och positionera sitt varumärke
  • Identifiera relevanta prospects att inleda dialog med
  • Kostnadseffektivt bevara intresse hos prospects
  • Få en tydligare kartläggning av aktuellt prospects köpprocess
  • Identifiera rätt tidpunkt för att ta kontakt och skapa en affär

”Hälften av alla marknads- och försäljningschefer lider av digital ångest.”

niclas_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig med Marketing Automation är du varmt välkommen att höra av dig.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share