Under hösten inledde Navigator och ITAB ett nära samarbete. Första projektet har varit att positionera ITABs erbjudande inom Retail Technology där företaget har flera marknadsledande lösningar och inte minst, sedan en tid tillbaka, en egen mjukvaruplattform som kopplar samman produkterna och gör det möjligt att dra slutsatser och göra analyser baserat på data.
Leif Lindau
Vill du också ha hjälp med att positionera ditt erbjudande? Hör av dig.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication