Varumärkesstrategi

 
Varumärkesstrategi
I takt med att  företag, produkter och tjänster blir allt mer lika varandra på marknaden ökar vikten av att vårda och bygga sitt varumärke. Ett varumärke laddat med rätt emotionella värden är ofta skillnaden mellan en lyckad eller missad försäljning. Därför är det viktigt att ha en väl genomtänkt varumärkesstrategi.

Modell för varumärkesstrategi

Vi brukar prata om att ett varumärke består av två delar: kropp och själ. Kroppen består av namnet, varumärket, eventuella symboler och den grafiska profilen. Själen består av känslor, tankar, associationer och relationer. Kroppen äger du och ditt företag själva, ni kan själva styra och bestämma över hur denna ska se ut. Själen däremot äger dina kunder, det är de som bestämmer hur ni uppfattas.

Identitet, profil och image

Med rätt verktyg gäller det att påverka så att kunderna och marknaden uppfattar er så som ni vill bli uppfattade. Det gäller att få identiteten (så som ni är) att gå ihop med profilen (så som ni vill vara) med imagen (så som ni verkligen uppfattas). Allt som görs påverkar varumärket som i sin tur är summan av alla relationer och all kommunikation med den omgivande världen, oavsett om det sker på arbetstid eller fritiden. Alla som kommer i kontakt med varumärket är med och bygger det. Bärare är allt från de anställda och kunder till lokaler, produkter och tjänster.

Struktur och kultur

För att bygga ett starkt varumärke med balans mellan identitet, profil och image krävs en kombination av struktur och kultur. Strukturen består ofta av en genomtänkt varumärkesstrategi eller varumärkesplattform som åtminstone består av en vision, mission, ett antal kärnvärden och gärna en tydlig modell (brand wheel, brand key eller brand pyramid) som beskriver varumärkets grundläggande värden. För att skapa en stark kultur och värdegrund behöver strategierna och plattformen vara väl förankrade i den interna organisationen och genomsyra allt som görs, från produktutveckling till säljprocesser och kundkontakter.

Kärnvärdena är hjärtat

Hjärtat i varumärket är kärnvärdena eller  värdeorden eller varumärkesvärdena som de också kallas (för att inte nämna alla engelska ord som finns för samma sak). De utgör grunden och essensen för vad varumärket (produkten, tjänsten eller organisationen) står för idag och vill stå för imorgon. Vår ambition är att aldrig utkristallisera fler än tre kärnvärden för våra kunder. Blir de fler är det svåra att komma ihåg och då mister de sin funktion. De bör heller inte bestå av mer än ett ord var och varje ord ska dra åt en viss riktning för att de tillsammans ska ha en tydlig bredd. Till exempel har vi på Navigator kärnvärdena: proaktiva, professionella och personliga. Orden i sig behöver inte vara unika, det är vad man fyller dem med som har betydelse och hur de kan vara ett stöd i det dagliga arbetet.

Många fördelar

Det finns många fördelar med ett starkt varumärke. Detta är bara några:

  • Stabilitet – strategiskt långsiktig fördel och lojalitet
  • Lönsamhet – bättre marginaler, styrka i förhandlingar, underlättar produktlanseringar
  • Stolthet – ökar motivationen och attraherar duktiga människor

Brand Compass

Vi på Navigator har en egenutvecklad process för arbeten med varumärkesstrategier som vi kallar för Brand Compass. Processen genomförs i nära samarbete med företagsledningen för att därefter noga implementeras i hela organisationen innan de externa aktiviteterna tar fart.

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så tar du del av de senaste trenderna inom ämnen som marknadsföring, kommunikation, sociala medier, PR och content marketing. Givetvis speglar vi även vad som händer hos oss på Navigator och hur vi hjälper våra kunder att bygga varumärken och skapa försäljning på den globala arenan. Ungefär en gång i månaden landar vi i din inkorg. Anmäl dig till nyhetsbrevet här >>

Ännu mer?

Om du vill införskaffa ännu mer ny kunskap ska du besöka samlingssidan för våra e-böcker inom olika ämnen. Här hittar du böcker, guider och infographics, fyllda med fakta och tips som vässar din kompetens i vardagen. Vad skulle du vilja lära dig mer om? Kolla in vad du kan ladda ned här >>

leif_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig med din varumärkesstrategi är du välkommen att höra av dig.

Leif Lindau
Account Director
Strategic communication
Tel +46 40 631 62 22
leif.lindau@navigator.se
Share