Ditt företags varumärkesstrategi sammanfattar du lättast i en varumärkesplattform som innehåller alla de viktiga komponenter som tillsammans utgör varumärkets identitet och tydliggör er profil. Vi på Navigator har lång erfarenhet av att arbeta fram varumärkesplattformar för företag, varumärken och koncept i en lång rad olika branscher. Här beskriver vi några av de ingredienser som är viktiga att få med i arbetet.

Leif Lindau
Vill du ha hjälp med att utveckla en varumärkesplattform?
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication