En tydlig och genomtänkt kommunikationsplattform lägger grunden till hur väl företaget lyckas med sin marknadskommunikation. Det gäller att hitta rätt blandning av emotionella och rationella budskap för att nå såväl ut som in till sina målgrupper och anamma ett utifrån-och-in-perspektiv i sin kommunikationsstrategi.

Leif Lindau
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication