Influencers, vår tids mest inflytelserika och mäktiga människor, har verkligen tagit över våra flöden med besked de senaste åren. På samma sätt som vi i alla tider fascinerats av kända personer kan vi inte låta bli att påverkas av Instagramfenomen, YouTubers och bloggare. De inspirerar, underhåller och irriterar oss på en och samma gång. Allt fler varumärken har förstått makten i influencer marketing. Med många följare och stort inflytande är det möjligt att skapa relationer, identitet och lojalitet med din målgrupp genom redaktionella samarbeten.

Leif Lindau
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication