E-learning är ett effektivt redskap inte bara för kompetensutveckling utan också för att skapa förståelse och förankring kring viktiga frågor i en organisation. Många studier visar att e-learning är lika effektivt för lärandet som traditionell undervisning. Med rätt kombination av inspirerande uppgifter, problemlösning, bilder, grafik, video, text och ljud samt en flexibel digital plattform går det att skapa många spännande lösningar.

Leif Lindau
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication