Idag är en genomtänkt strategi för webbplats och digital kommunikation grunden för de flesta företag oavsett bransch. För att kunna dra nytta av nätets alla fördelar krävs en genomtänkt strategi som inkluderar samtliga plattformar och kopplingar till företagets egna kanaler i sociala medier.

Leif Lindau
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication