För framför allt börsnoterade bolag är det viktigt att måna om sin kommunikation. Investerare, aktieägare och andra intressenter vill hålla sig uppdaterade om vad som händer i bolaget och ha ett gediget underlag för att fatta beslut om huruvida det är värt att satsa på just er. Finansiell kommunikation kräver öppenhet, tydlighet och transparens för att bygga förtroende på marknaden.

Leif Lindau
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication