Idag har ofta företag mer makt än politiker att påverka och förändra vårt samhälle. Företag lever också i ett nytt medieklimat, där det är omöjligt att helt kontrollera vilka budskap som sprids. När nya krav ställs på företag, är det viktigt att skapa riktlinjer och en medvetenhet kring CSR.

Leif Lindau
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication