PR-byrå

 
pr-byrå
Målet med PR är att stärka uppdragsgivarens relationer till relevanta målgrupper. Det kan exempelvis handla synas i rätt sammanhang, sprida lämpliga budskap eller sätta en fråga på agendan. Man brukar säga att PR verkar i förtjänade kanaler och reklam i köpta utrymmen. Så har verkligheten sett ut fram tills nu, men i det nya digitala medielandskap som utvecklats de senaste åren är det dags att tänka om. Det är dags att välja en PR-byrå som utmanar konventionerna.

Framtidens PR-byrå

Idag är det möjligt för vem som helst att sprida budskap genom sociala medier, i och med det har en gråzon uppstått. Utvecklingen har medfört att begreppen PR och Content Marketing blir allt mer sammanlänkande. PR handlar, precis som Content Marketing, till stor del om att skapa intressant innehåll för rätt målgrupper. Materialet ska tilltala såväl medier som konsumenter samt ha goda chanser till digital spridning. För att möta denna utveckling arbetar vi inte som en traditionell PR-byrå.

Nytänkande kombination

Navigator är en av få kommunikationsbyråer i Sverige som utvecklat ett samlat erbjudande som PR-byrå, webb-byrå, varumärkesbyrå och reklambyrå. Vi har allt under ett tak och kan erbjuda effektiva helhetslösningar inom kommunikation.

Idégenererad PR

Vi bygger förtroende och skapar genomslag för våra uppdragsgivare genom idégenererad PR. Vårt PR-team verkar främst inom Corporate Communications och marknads-PR. Inom Corporate Communications erbjuder vi exempelvis tjänster som krishantering, pressmeddelanden och internkommunikation. Inom marknads-PR arbetar vi t.ex. med bloggsamarbeten, medierelationer och attitydundersökningar som används i PR-syfte.

Hjälp med marknads-PR? >>

Vill du ha hjälp med att sköta din löpande marknads-PR med en fast månadsretainer? Läs mer här.

lovisa_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig med din PR är du varmt välkommen att höra av dig.

Lovisa Hermansson
PR Consultant
Media relations
Tel +46 40 631 62 30
lovisa.hermansson@navigator.se
Share