Navigator har sedan många år varit medlem i byrånätverket Dialogue International. 2020 fusionerades det med ett annat väletablerat globalt nätverk, CommWorld, och tillsammans skapades CommUnity International. Idag är nätverket ett av de starkaste i Europa för dig som vill nå ut på en global marknad. Tack vare nätverket kan vi vara en ännu bättre samarbetspartner för våra kunder på den internationella arenan.

Leif Lindau
Vill du veta mer om vårt internationella byrånätverk är du välkommen att höra av dig.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication