Vi på Navigator är aktiva i en lång rad nätverk för att bidra med vår kunskap, bredda vårt kontaktnät och fördjupa vår kompetens, så att vi kan ge våra kunder ännu bättre service. Vi är involverade i både nationella och internationella sammanhang.

Leif Lindau
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication