Den digitala transformationen har vänt upp och ned på den värld som vi och våra varumärken lever och verkar i. Det kan kännas skrämmande, men det enda vi kan vara helt säkra på är att den kommer fortsätta förändras i ett allt högre tempo. För dig som arbetar med marknadskommunikation och försäljning innebär det att du behöver tänka om och tänka nytt.

Niclas Bergenblad
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Niclas Bergenblad
Creative Director Digital and innovation strategy