Förutom årsredovisningarna för Wihlborgs Fastigheter och KLF har vi på Navigator även hjälpt tre andra bolag med sina rapporter: Crunchfish, NC Lahega, namnändrat till Clemondo Group (publ) och AdderaCare. Alla tre rapporterna har en ambition att på ett tydligt och relevant sätt beskriva verksamheterna och vart de är på väg samtidigt som de ger en bild av hur föregående år utvecklades.
Crunchfish
Crunchfish verkar inom de snabbväxande områdena förstärkt och virtuell verklighet, där företaget utvecklar mjukvara som skapar nya interaktionsmöjligheter med konsumentelektronik. Crunchfish är noterat vid Nasdaq First North sedan 2016. Här hittar du Crunchfishs årsredovisning 2016 som nedladdningsbar pdf.
NC Lahega, namnändrat till Clemondo Group (publ)
NC Lahega, namnändrat till Clemondo Group (publ) är svensk marknadsledare inom rengörings- och underhållsprodukter för bland annat fordonssektorn, livsmedelsindustrin, metallindustrin samt vårdhygienartiklar till offentlig sektor. Här hittar du årsredovisning 2016.
AdderaCare
AdderaCare är en företagsgrupp inom hjälpmedels- och hemsjukvårdssektorn som aktivt verkar för att förvärva bolag med produkter som hjälper människor att utvecklas, må bättre och hantera sin vardag på ett enklare sätt. Här hittar du AdderaCares årsredovisning 2016 som nedladdningsbar pdf.
Viktiga kommunikationsverktyg
Att bygga ett varumärke är en process som kräver styrka och konsekvens. Alla tillfällen att kommunicera varumärkets värden bör tas tillvara på bästa sätt. Företagets årsredovisning är en varumärkesbärare som når flera viktiga målgrupper, ofta i ett annat sammanhang än den vanliga marknadskommunikationen. Vi på Navigator hjälper våra kunder att använda årsredovisningens möjligheter fullt ut för att stärka varumärket samtidigt som vi lägger stor vikt vid att den investerarrelaterade informationen är väl strukturerad och genomarbetad. Vi producerar årligen mellan fem och tio årsredovisningar. Här kan du läsa mer om Navigators erbjudande inom årsredovisningar.
Varför Navigator?
  • Vi bestämde oss för att bli riktigt bra på att producera årsredovisningar för fem år sedan. Vi:
  • Gillar det som är komplicerat
  • Har utvecklat en genomtänkt process
  • Är med och skapar 5-10 årsredovisningar per år
  • Ser redovisningarna som några av företagets viktigaste kommunikationsverktyg
  • Gör redovisningarna till en integrerad del av företagets varumärkesarbete
Exempel på årsredovisningar >>
Här ser du några exempel på de årsredovisningar vi på Navigator har producerat de senaste åren.
malin_sv-14
Kontakta oss gärna
Om du känner att det är dags att välja en ny partner för din årsredovisning är du varmt välkommen att höra av dig.
Malin Staberg
Account Director
Strategic and operative communication
Tel +46 40 631 62 21
malin.staberg@navigator.se