I detta avsnitt beskriver Peter Johansson, VD på Virrata AB (med varumärket C-Pen) hur pandemin öppnade ögonen för de ansvariga för undervisningen på de engelska läroverken och skolorna. ”Under lock down blev det uppenbart vilka som hade tillgång till hjälpmedel och vilka som inte hade det. Närvaron av pedagoger försvann – erfarenheten gav incitament till att säkra upp hjälpmedel.”