”Global reach. Local presence.” Två viktiga begrepp för de flesta globala B2B-företag idag. Men hur uppnår man det i praktiken när världen blir allt mer digital och engelska är det dominerande språket i de flesta nya plattformar. Om du inte skapar en bra process för lokal språkhantering finns det risk att du missar viktiga målgrupper på grund av språkliga och kulturella skillnader. Lugn, vi har lösningen genom vårt nätverk Dialogue International.
Lokal språkhantring
De nya digitala plattformarna knyter samman varumärken med kunder över hela världen vilket skapar mängder med nya möjligheter men också en del utmaningar. En sådan är språkhanteringen. Allt fler företag har en ambition att ta in landsspecifika konsulter för att hantera de digitala och sociala kanalerna. En svår balansgång om man fortfarande vill bibehålla den globala varumärkeskänslan. Dessutom visar statistik att färre än 50 % av varumärkena saknar budget för den här typen av lokala aktiviteter.
Tio viktiga språk
Brittiska konsulatet har listat tio språk som de tror kommer att vara nödvändiga de kommande åren. De snabbast växande i betydelse är Tyska, Franska, Arabiska, Spanska och Mandarin (kinesiska), där de två sistnämnda ökar snabbt som affärsspråk över flera kontinenter.
Förståelse för kulturen
Frédéric Faivre, ordförande i Dialogue International och partner i franska medlemsbyrån Grenade & Sparks, säger: ”Att bara översätta innehåll från ett språk till ett annat är inte tillräckligt. Det är viktigt att förstå hur innehållet ska användas och översätta det ändamålsenligt och konsekvent, som om det var skrivet på det lokala språket från början. Om man vill nå lokala målgrupper handlar det om att personalisera och lokalanpassa. Att översätta ett skämt exempelvis kräver både en förståelse för kulturen och sociala strukturer. Det som är kul i en kultur kan vara starkt oförskämt i en annan. Detta måste såväl B2B-företagen som byråerna vara uppmärksamma på.”
Vill ha information på eget språk
USA-baserade medlemsbyrån Gravity lanserade nyligen en data-management-plattform som ska hjälpa marknadsförare att nå specifika etniska grupper. Exempelvis kan man nå målgrupper från Venezuela med direkt kommunikation istället för att använda bred kommunikation på ”generell” no-useska. Deras nya verktyg, Audience M, hjälper marknadsförare att nå närmare 80 multikulturella grupper via webb och mobil såsom polska, albanska, etiopiska och peruanska. Byrån började med att etablera partnerskap med de 10 ledande webbsajterna i varje land för att samla data. Under testperioden för verktyget visade resultat på att 72,1 % av konsumenterna spenderar hela eller merparten av sin tid på webbplatser på deras eget språk. Något som styrker vikten av att lokalanpassa allt från instruktionsmanualer till sociala medier.
Bättre och snabbare process
Shelby Haslam är Strategy Director på UK-baserade medlemsbyrån Ware Anthony Rust, säger: ”Vi har kunder baserade i olika länder vilket innebär att engelska ofta är andraspråk. Det är både enklare och snabbar upp processen om en kund kan prata med en partnerbyrå på sitt eget språk. Dialogue möjliggör för globala varumärken att ta sig in på nya marknader tack vare sina lokala kulturella kunskaper. Genom nätverket kan varje del av en kampanj skräddarsys mot sin specifika målgrupp så att inte mottagaren upplever några grammatiska konstigheter, vilket annars är vanligt.”
Lev upp till begreppen
Genom nätverkets kollaborativa struktur kan vi erbjuda dig en flexibel lösning på dina språkliga och kulturella utmaningar. Nätverket skapar nya möjligheter för globala varumärken att verkligen kunna leva upp till begreppen ”Global reach. Local precense” i allt de gör. Detta gäller inte minst sökmotoroptimeringen som behöver lokalanpassas utifrån relevanta sökfraser.
Inlägget på engelska?
Vill du läsa inlägget på engelska (trots att undersökningar bevisar motsatsen) så hittar du den här hos dialogue-international.com. Vill du veta mer om nätverket kan du läsa det här hos oss på navigator på svenska.
leif_sv-14Kontakta oss gärna
Vill du diskutera dina utmaningar kring lokal språkhantering är du varmt välkommen att höra av dig.
Leif Lindau
Managing partner
Strategic communication
Tel +46 40 631 62 22
leif.lindau@navigator.se