Internationellt nätverk

 
Internationellt nätverkNavigator är medlemmar i Dialogue International sedan många år tillbaka, ett nätverk av ägarledda byråer med fokus på integrerad kommunikation. På så vis kan vi vara en bra samarbetspartner för våra kunder på den pan-europeiska arenan. I flera av projekten för våra globala kunder har vi stor nytta av tillgången till ett internationellt nätverk.

Byrålista: Internationellt nätverk

 • Austria Hartinger Consulting
 • Belgium Expansion
 • Bulgaria Kres
 • Croatia K&K Promotion
 • Czech Republic Rust
 • Denmark Lindegaard & Co
 • Denmark Envision
 • Estonia Brilliant Marketing
 • Finland Konsepti
 • Greece Orange
 • France Grenade & Sparks
 • Germany STRCOM
 • Germany OMA
 • Iran PCN/Eshareh
 • Italy PAN Communicazione
 • Romania Propaganda
 • Slovakia JandL
 • Sweden Navigator
 • Switzerland E,T&H
 • Turkey ÖYKÜ
 • UK Ware Anthony Rust
 • USA FindrGroup

dialogue

Inspiration och kunskap

Varje år skickar vi och de andra byråerna ett team som deltar i Creative Forum. I landsöverskridande grupper arbetar deltagarna med att lösa kommunikativa problem för någon riktig eller fiktiv kund under tre dagar. Ledningen på varje byrå träffas dessutom två gånger per år för att utbyta erfarenheter.

2015
Managers meeting
Berlin
Creative Forum
Cambridge

2014
Managers meeting
Zürich
Creative Forum
Athens

2013
Managers meeting
New York
Creative Forum
Istanbul

2012
Managers meeting
Malmö
Creative Forum
Liège

2011
Managers meeting
Helsingfors and Bratislava
Creative Forum
Bratislava

2010
Managers meeting
Prag and Rom
Creative Forum
Rom

2009
Managers meeting
Düsseldorf and Graz
Creative Forum
Graz

2008
Managers meeting
London and Brussels
Creative Forum
Sevilla

2007
Managers meeting
Istanbul and Dubrovnik
Creative Forum
Istanbul

 

Share