Inbound marketing är ett bra sätt att nå ut med sitt innehåll och bygga närvaro online. För Lyma Kemiteknik har Inbound marketing inneburit ökad varumärkeskännedom och en möjlighet att dela med sig av sina expertkunskaper inom korrosiv och slitande flödesteknik. Men det har även varit ett sätt att attrahera nya leads och utveckla säljprocessen. Vilket visat sig vara väldigt lyckat.
Peter Imhäuser
Vill du också komma igång med inbound marketing eller veta mer om samarbetet med Lyma? Hör av dig.
Peter Imhäuser
Client Director Strategic communication