Torsdagen den 1 juni tar vi på Navigator klivet över Östersjön och Bottniska viken för att hålla ett föredrag om thought leadership. Det är vår CEO, Leif Lindau, som är inbjuden till vår systerbyrå Valve i Helsingfors i samband med ett event som de arrangerar för kunder och andra i sitt nätverk.
Vilka är Valve?
Valve är en kreativ byrå med fokus på digitala lösningar. De kombinerar kreativ marknadsföring med teknologi och kommunikation genom att erbjuda 360-graderslösningar med allt från strategisk planering till mjukvaruutveckling och produktion. Byrån startade år 2000 och har sedan dess arbetat med hundratals inhemska och multinationella varumärken. Byrån har vunnit priser såsom både The Webby Awards och Cannes Lions. Idag har byrån 140 medarbetare vilket bland annat inkluderar en enhet med 40 personer som sysslar med motion graphics och videoproduktion.
Internationellt nätverk
Valve är, precis som vi på Navigator, medlemmar i det globala nätverket Dialogue International. Dialogue International är ett nätverk av ägarledda byråer med fokus på integrerad kommunikation. Nätverket föddes 1991 och har idag vuxit till att omfatta närmare 20 partners i 30 länder. Sammantaget är vi cirka 1.000 medarbetare i Europa, Amerika och Mellanöstern som står redo att hjälpa våra kunder på sina respektive nationella, regionala och lokala marknader.
Samarbete för att vi vill
Inom nätverket arbetar vi tillsammans för att vi vill, inte för att vi måste. I våra gemensamma kundprojekt sker en indirekt kunskapsöverföring som vi alla har nytta av. Men för att ytterligare förstärka erfarenhetsutbytet har vi skapat en struktur för hur vi träffas med jämna mellanrum och bland annat arbetar tillsammans med någon byrås kundutmaning. Det, i kombination med byråledarnas erfarenhetsutbyten, främjar såväl kreativ kompetensutveckling och ledarskapsutveckling i våra respektive byråer. Och genom de kontakter som de mötena ger är heller aldrig den marknadsspecifika kunskapen längre bort än ett telefonsamtal!
Thougt Leadership
Att vi kommer att prata om just thought leadership är ingen tillfällighet. Att vara en thought leader eller kunskapsledare i sin bransch har blivit allt viktigare. Inte minst i takt med tillväxten av företagsbloggar och aktiviteter i sociala medier. Många företag vill gärna vara de som andra lyssnar till, som alltid deltar i debatten och som definierar vilka trender och ramverk som gäller i branschen. I vissa fall agerar hela företaget som thought leader, i andra fall enskilda medarbetare. Med rätt digitala verktyg och en bra content-/inboundstrategi finns det alla möjligheter att ta plats. Men kan vem som helst bli en thought leader? Vad krävs, vilka är fördelarna och hur gör man?
Hör av dig
Om du inte befinner dig i Helsingfors den 1 juni är du varmt välkommen att höra av dig för att få svar på vad som krävs för att bli en thought leader.