Hur blir man en thought leader?

thought leader

Att vara en thought leader eller kunskapsledare i sin bransch har blivit allt viktigare. Inte minst i takt med tillväxten av företagsbloggar och alla aktiviteter i sociala medier. Många företag vill gärna vara de som andra lyssnar till, som alltid deltar i debatten och som definierar vilka trender och ramverk som gäller i branschen. I vissa fall agerar hela företaget som thought leader, i andra fall enskilda medarbetare. Men kan vem som helst bli en thought leader? Vad krävs, vilka är fördelarna och hur gör man?

Vad är en thought leader?

Låt oss slå fast direkt att vem som helst inte kan bli en thought leader. Det tar tid och krävs specifika kunskaper för att lyckas. Som thought leader behöver du givetvis vara välinformerad och kunnig. Du behöver vara trovärdig, kunna beröra och inspirera andra med innovativa idéer. I rollen ingår att vara öppen för nya sätt att tänka, betrakta saker ur nya och annorlunda perspektiv. Dessutom krävs det att du aktivt och långsiktigt skapar en dedikerad grupp med vänner, fans och följare som kan hjälpa dig att sprida dina idéer och bekräfta din kredibilitet.

Hur blir man en thought leader?

För att bli thought leader krävs en genomtänkt strategi. Strategin bör grunda sig i din varumärkesplattform. Du behöver vara klar över var du står, vem du är och varför just ditt företag eller du som person är den man ska lyssna till. I strategin behöver du också definiera inom vilka områden du vill uppfattas som expert. Har du de kunskaper som krävs för att ta plats som thought leader eller behöver du förstärka kompetensen först? Är ni många i företaget som ska vara talespersoner, kanske en för varje kompetensområde?

Vilka är fördelarna?

Ökad synlighet betyder i många fall ökad betydelse. Om man lyckas kan det ofta vara nyckeln till framgång i en bransch. Som erkänd thought leader har du makten att övertala och övertyga. Du har tillräcklig status och auktoritet för att kunna förflytta saker i en viss riktning. Att genomdriva äkta förändring och bred innovation. Människor vill associera sig med de som är väl kända och kunniga. Du och ditt företag blir inbjudna till rätt sammanhang med rätt människor. Du kan attrahera nya kunder, rätt partners, följare till bloggen, läsare av dina whitepapers och inte minst kompetenta medarbetare.

Hur gör man?

Här följer några av de steg som är viktiga att ta när man definierar sin strategi för thought leadership.

  1. Utgå alltid från varumärkesstrategin när det gäller grundbudskapen
  2. Kartlägg inom vilka områden ni vill vara kunskapsledare
  3. Identifiera vilka specialister och talespersoner ni vill använda i företaget
  4. Definiera vilka egna, förtjänade och köpta kanaler ni tänker använda
  5. Gör en SEO-strategi för att det ni kommunicerar ska bli sökbart
  6. Skapa en blogg där ni sprider optimerad och kunskapsorienterad content
  7. Anordna gärna egna event och se till att ni blir inbjudna att tala i rätt sammanhang
  8. Bearbeta marknaden strukturerat och metodiskt – det tar tid att bli en thought leader

Anmäl dig till vår inspirationsfrukost

Om du är intresserad av att höra mer om hur du blir kunskapsledare I din bransch, ska du anmäla dig till vår inspirationsfrukost som går av stapeln fredagen den 27 november.

niclas_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig med att bli en though leader är du varmt välkommen att höra av dig.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share