Att bygga ett varumärke är en process som kräver styrka och konsekvens. Alla tillfällen att kommunicera varumärkets värden bör tas tillvara på bästa sätt. Företagets årsredovisning är en varumärkesbärare som når flera viktiga målgrupper, ofta i ett annat sammanhang än den vanliga marknadskommunikationen. Vi på Navigator hjälper våra kunder att använda årsredovisningens möjligheter fullt ut för att stärka varumärket samtidigt som vi lägger stor vikt vid att den investerarrelaterade informationen är väl strukturerad och genomarbetad. Vi producerar årligen mellan fem och tio årsredovisningar. Här kan de se de årsredovisningar vi producerade för 2020.
Jenny Wendel
Hör av dig om du vill veta mer om hur vi arbetar med årsredovisningar.
Jenny Wendel
Client Director Strategic communication