Färger, symboler och typsnitt är delar som du själv bestämmer över och som påverkar den visuella upplevelsen av ditt varumärke. Därför kan man säga att den grafiska profilen tillhör den hårda delen av varumärket. I en grafisk profil finns regler och riktlinjer för hur logotypen får lov att användas, hur typsnitt och färger används tillsammans i annonser, trycksaker eller på webbplatsen. Reglerna finns till för att säkerställa att varumärket alltid uppträder likadant rent visuellt. Ibland pratar vi också om grafiska manualer. Det som skiljer profilen från manualen är att profilen är mer kortfattad, medan manualen reglerar användningen i detalj, så som frizoner och avstånd.

Leif Lindau
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication