Som kommunikationsbyrå med fokus på B2B, healthcare och sällanköpsprodukter inom B2C är vi kontinuerligt med i de reklam- och kommunikationstävlingar som premierar en kombination av effekt och kreativitet. Detta för att den typen av utmärkelser ger bekräftelse på att det vi gör står sig bra i förhållande till det andra gör i branschen.

Leif Lindau
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication