Om du frågar våra kunder vad vi står för, förutom kreativitet och proaktivitet så är det ordning och reda. Vi arbetar strukturerat och har rutiner och system för alla delar i våra kundprojekt. För att skapa så bra samarbeten som möjligt har vi analyserat områdena där det brukar uppstå utmaningar mellan kunden och byrån för att på så vis täppa till alla luckor. Vi vet att fasta offerter, leveranser i tid och tydliga riktlinjer är lika viktigt för dig som för alla andra företag.

Leif Lindau
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication