Som en pionjär inom växtnäring med mer än hundra år på nacken arbetar Yara idag främst med att skapa förutsättningar för optimal gödsling. Att anpassa kvävetillförseln efter grödans kvävebehov är positivt för både miljön, ekonomin och grödans kvalitet.
Yara föddes ur en revolutionerande produkt
I slutet av 1800-talet blev världen allt mer medveten om att jordbruket inte längre kunde producera tillräckligt för att mätta alla. I Europa, Amerika, Asien och Australien började man på allvar oroa sig för risken för massvält. Den norske vetenskapsmannen Kristian Birkeland hade dock börjat experimentera med att tillföra industriellt tillverkad växtnäring. Tillsammans med industrimannen Sam Eyde och finansmannen Marcus Wallenberg såg han möjligheten att utnyttja Norges stora vattenkrafttillgångar för att producera det som då var en revolutionerande produkt: kvävehaltig mineralgödsel (eller Norgesalpeter som produkten hette). Tillsammans startade de 1905 Norsk Hydro och snart väckte produktionen stor uppmärksamhet i världen eftersom den gjorde det möjligt för lantbrukare att höja sina skördar. Hotet om massvält var avvärjt. Norsk Hydro växte till en global koncern och 2004 knoppades lantbruksdelen av i ett eget börsnoterat företag, Yara International.
Optimerad gödsling är bra för alla
I dag är Yara International en multinationell koncern med 15 000 anställda. På den svenska marknaden arbetar Yara, förutom med rådgivning och försäljning av växtnäring, framför allt med att hjälpa lantbrukare att optimera sin kvävegödsling. Att kunna anpassa gödslingen efter exakt det behov grödan har innebär att det inte blir någon övergödsling. Något som är positivt både för plånboken och miljön. Och faktiskt också för grödan, vars proteinhalt uppfyller köparens behov. Yara har utvecklat ett antal tekniska hjälpmedel för att underlätta för lantbrukaren. Yara N-Sensor är till exempel en apparat som kan mäta kvävehalten i grödan vilket gör det betydligt enklare att skräddarsy mängden gödsel efter behoven.
En app som underlättar
För att ytterligare förenkla processen har Yara nu i vår tagit fram en app som bland annat enkelt räknar ut mängden gödsel som behövs beroende på kväveupptaget. För oss på Navigator har det varit spännande att få vara med och utveckla Yara N-App, både vad gäller design och användargränssnitt.  Vi har även tagit fram själva appen i samarbete med Saguru.De fina illustrationerna är skapade av Lönegård & Co. Yara är ett spännande och innovativt företag med en viktig roll att spela i vår framtida livsmedelsförsörjning, därför är vi väldigt glada att vi får vara med på den resan och bistå dem med marknadskommunikation.
maria_sv-16Kontakta oss gärna
Vill du veta mer om samarbetet med Yara är du varmt välkommen att höra av dig.
Maria Hoffstein
Account Director
Strategic communication
Tel +46 40 631 62 10
maria.hoffstein@navigator.se