World Trade Center är mycket mer än en kontorsfastighet. Med flexibla skalbara lokaler, ett dynamiskt affärsnätverk, ett brett servicekoncept och ett världsomspännande nätverk för internationell handel är det en unik plattform för tillväxt i Malmö, Lund och Helsingborg.
Moderna lokaler i personliga fastigheter
World Trade Centers fastigheter har en stark arkitektonisk identitet och ligger i bra lägen. Även interiört finns det smarta möjligheter för flexibla kontor, som till exempel de verksamhetsanpassade arbetsplatserna med inspirerande inredning och internationell atmosfär. För det växande företaget har WTC utvecklat ett tillväxtkoncept för de växande företagen som möjliggör en skalbar lösning när behoven finns, både kortsiktigt och permanent. På WTC går det att börja med en postadress för att sedan fortsätta att växa i olika steg till ett helt våningsplan eller mer. Men WTC är också ett affärsnätverk där företag kan mötas och dra nytta av varandras kompetenser, samtidigt som de deltar i utvecklande seminarier, föreläsningar och utbildningar inom bland annat handel, tillväxt, ledarskap och finansieringsmöjligheter. I detta ingår även alla de internationella möjligheter som nätverket World Trade Center erbjuder. För hyresgästerna finns även ett fullt utvecklat delningsekonomiskt servicekoncept med bland annat bemannad reception, tillgång till mötes och konferensrum, gemensamma resurser och rabattavtal för t ex taxi, hotell och drivmedel. Bild från fotografering av nya konceptbilderna där kunden rycker in och agerar handmodeller.
Ett lokalt förankrat koncept
För att stärka World Trade Centers varumärke och lyfta fram konceptet har vi hjälpt Midroc Properties att ta fram en kommunikationsplattform och ett kommunikativt koncept som förtydligar fördelarna i det unika World Trade Center-koncept de utvecklat. Vi har även producerat broschyrer, foldrar, byggskyltar, banner- och printannonser samt annat material för World Trade Center i Malmö, Lund och Helsingborg.
width="201"Kontakta oss gärna
Vill du veta mer om samarbetet med Midroc Properties och World Trade Center är du varmt välkommen att höra av dig.
Jenny Wendel
Account Director
Strategic communication
Tel +46 40 631 62 21
jenny.wendel@navigator.se