Även i år har vi på Navigator producerat Wihlborgs årsredovisning. Wihlborgs fastighetsbestånd finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas redovisade värde uppgår till 32,8 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,3 Mdkr. Wihlborgs är noterat på NASDAQ Stockholm, Large Cap. Ambitionen har varit att spegla verksamheten på ett tydligt och intressant sätt. Här kan du se årsredovisningen för Wihlborgs Fastigheter i sin helhet.
Årsredovisningen viktig
Det krävs mycket tid och resurser för att skapa en riktigt bra års- eller hållbarhetsredovisning. Strategier utvärderas, tankar tydliggörs, intressanta projekt lyfts fram och framtiden målas upp. Men, trots hårt arbete blir de ofta bara två punkter som bockas av på bolagsstämman. Det är dags att göra årsredovisningen till ett av företagets viktigaste varumärkesbyggande och relationsskapande kommunikationsverktyg. Vi på Navigator hjälper våra kunder att använda årsredovisningens möjligheter fullt ut för att stärka varumärket samtidigt som vi lägger stor vikt vid att den investerarrelaterade informationen är väl strukturerad och genomarbetad.
Varför Navigator?
Vi bestämde oss för att bli riktigt bra på att producera årsredovisningar för några år sedan. Vi:
  • Gillar det som är komplicerat
  • Har utvecklat en genomtänkt process
  • Är med och skapar 5-10 årsredovisningar per år
  • Ser redovisningarna som några av företagets viktigaste kommunikationsverktyg
  • Gör redovisningarna till en integrerad del av företagets varumärkesarbete
Exempel på årsredovisningar >>
Här ser du några exempel på de årsredovisningar vi på Navigator har producerat de senaste åren.
Årsredovisningstrender >>
Vill du ha mer information om hur du lyckas med att skapa en bra årsredovisning rekommenderar vi att du läser vårt blogginlägg ”Årsredovisningstrender”.
malin_sv-14Kontakta oss gärna
Vill du veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig och ditt företag med din årsredovisning är du varmt välkommen att höra av dig.
Account Director
Strategic and operative communication
Tel +46 40 631 62 21