Vi på Navigator tackar för förtroendet att få producera Wihlborgs års- och hållbarhetsredovisning 2019. Precis som tidigare år har ledorden varit transparens och tydlighet, för att underlätta för intressenterna att ta del av innehållet.
Jenny Wendel
Hör av dig om du vill veta mer om samarbetet med Wihlborgs eller vill ha hjälp med din årsredovisning.
Jenny Wendel
Client Director Strategic communication