AdderaCare är en företagsgrupp inom hjälpmedels- och hemsjukvårdssektorn som aktivt verkar för att förvärva bolag med produkter som hjälper människor att utvecklas, må bättre och hantera sin vardag på ett enklare sätt. Nu har vi bland annat hjälp dem med att ta fram en ny webbplats.
AdderaCare för ökat välbefinnande
Marknaden för hjälpmedel förväntas växa i framtiden. Det beror framför allt på att allt fler blir allt äldre vilket gör att vårdbehoven kommer att öka. Men också på att hemsjukvård är ekonomiskt effektivt vilket skapar incitament för stat, kommun och landsting att öka andelen som vårdas i hemmet, samtidigt som det även är önskvärt för individen eftersom det ökar välbefinnandet och livskvaliteten.
Bostadsanpassning och kognitiva hjälpmedel
AdderaCare har i dagsläget två dotterbolag, Trident Industri AB och Komikapp AB. Trident marknadsför tjänster inom bostadsanpassning samt bedriver försäljning av fordon och badrumsutrustning. Komikapp bedriver försäljning av sinnesstimulerande produkter och kognitiva hjälpmedel för människor med särskilda behov. Tanken med de bolag som gruppen äger och förvärvar är att de ska växa snabbare än marknaden med bibehållen lönsamhet. För att uppnå det arbetar Addera Care aktivt med decentralisering, entreprenörskap och lönsam tillväxt i de bolag som de förvärvar.
Redo för börsintroduktion
För att öka möjligheterna att växa kommer AdderaCare den 1 december 2016 att noteras på Nasdaq Stockholm First North. Inför detta har vi tillsammans med AdderaCare och Sedemera Fondkommission utvecklat en ny webbplats. adderacare_case För Navigators del innebar det bland annat att ta fram en struktur, formulera texter och skapa en lättnavigerad sida som är överskådlig och informativ för både potentiella investerare och förvärvskandidater. Sidan, som vi har byggt i WordPress, integrerar nyhetsflödet via Cision och kommer, när aktien är noterad, även att visa börskursen i realtid. Förutom webbplatsen har vi också tagit fram bolagets logotyp, en grafisk profil samt i samarbete med Simply Visual producerat en film där AdderaCare presenteras.
leif_sv-14Kontakta oss gärna
Vill du veta mer om oss eller vårt samarbete med AdderaCare är du varmt välkommen att höra av dig.
Leif Lindau
Managing partner
Strategic communication
Tel +46 40 631 62 22
leif.lindau@navigator.se