Det är många som funderar på att köpa solceller för tillfället. Det lär bli ännu fler framöver med tanke på den utveckling som sker inom området. För att etablera Kraftringen som en av de ledande aktörerna har vi på Navigator varit med och tagit fram ett antal webbfilmer med kunder som redan skaffat solceller.
Webbfilmer
Filmerna, som är producerade i samarbete med Simply Visual, visar på fördelarna med solceller för ett antal kunder som redan tagit steget. De visar också på enkelheten i inköps- och installationsprocessen när man väljer Kraftringen som är med hela vägen.
Flera fina fördelar
Det finns många fördelar med att skaffa solceller. Med solceller på din fastighet bidrar du till produktionen av förnybar energi på ett konkret sätt. Solceller är en långsiktigt hållbar investering. De har en livslängd på 30-40 år och därför är det viktigt att köpa av en leverantör och samarbetspartner som du kan räkna med under lång tid framöver.
Bli elproducent själv
Den el dina solceller producerar kommer i första hand att användas av ditt hushåll och minska behovet att köpa el. Producerar dina solceller mer el än hushållet använder, kan du teckna avtal med Kraftringen så köper de din överskottsproduktion.
Mer om solceller
Vill du veta mer om solceller ska du besöka kraftringen.se/solceller. Här får du svar på alla frågor som vad det kostar, hur det går till och vilken typ av paneler du bör välja.
Om samarbetet
Vi på Navigator har arbetat med Kraftringen under flera år. Vi har bland annat varit med och tagit fram den nya varumärkesstrategin, tävlingskonceptet Spänningssökarna för 9:e klasser, samt skapat namn och varumärkesstrategier för de delägda dotterbolagen Prometera och Modity Energy Trading.
Om Kraftringen
Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Bolaget har runt 400 anställda och cirka 300 000 kunder. Omsättningen uppgår till cirka 3 miljarder kronor och huvudkontoret ligger i Lund. Ägare är de fyra skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma.
niclas_sv-14Kontakta oss gärna
Vill du veta mer om samarbetet med Kraftringen är du varmt välkommen att höra av dig.
Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se