Allt fler företag inser att årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen är viktiga bärare av företagets varumärke och värderingar. Många ser dessutom fördelarna med att utnyttja det som skapas till redovisningarna även i andra kanaler för att skapa mervärde och bygga relationer. Hållbarhet är fortfarande ett viktigt fokusområde och idag handlar det mer om hur man ska kommunicera sitt CSR-arbete snarare än om. Storytelling används som ett viktigt inslag för att förmedla sina insatser inom olika områden samtidigt som den digitala tekniken har gjort det möjligt att visa konkret vad man gör i form av filmer och fördjupning.
Viktigt kommunikationsverktyg
Vi på Navigator producerar varje år mellan 5 och tio fysiska och digitala års- och hållbarhetsredovisningar. Vi gillar det som är komplicerat och ordning och reda är en av våra styrkor. Tillsammans med våra uppdragsgivare har vi en ambition är att göra redovisningen till ett av företagets viktigaste kommunikationsverktyg och till en integrerad del i varumärkesarbetet. Vi antar ett långsiktigt perspektiv och utvecklar redovisningarna i takt med såväl tiden som omvärlden.