Navigator har förmånen att arbeta tillsammans med Trelleborg Sealing Profiles i ett spännande inbound marketing-projekt. Arbetet drogs igång under våren 2018 och planeras att löpa fram till slutet av året då en ny microsajt för den franska marknaden ska lanseras.
Vilka är Trelleborg?
Trelleborg Sealing Profiles är en del i Trelleborgskoncernen, med fokus på tätningar till byggindustrin. Produkterna återfinns i applikationer som dörrar, fönster, fasader och konstruktionselement. Tätningsprofiler används bland annat för att förbättra en byggnads energivärden, stänga ute buller, förhindra fukt från att tränga in och förbättra säkerheten. Trelleborg Sealing Profiles bistår kunderna från idé och design till färdigtillverkade profiler.
Vad innebär inbound marketing?
Inbound marketing handlar om att attrahera besökare till en webbplats med hjälp av relevant och värdeskapande innehåll. Exempel på innehåll kan vara filmer, whitepapers, blogginlägg och annat som ger besökaren ökad kunskap om ett visst område. Till skillnad från traditionell marknadsföring så avbryter inte inbound marketing någons flöde, istället sker alla besök på besökarens eget initiativ. Genom att förbehållslöst bjuda på värdeskapande information kan man dels få kontakt med nya, hittills okända prospects, dels bygga relationen för att på sikt konvertera dem till betalande kunder. Allt på de potentiella kundernas egna initiativ, vilket är viktigt ur en trovärdighetsaspekt.
Ny, kunskapshöjande webbplats
Navigators arbete kretsar kring att skapa en microsajt och fylla den med med relevant content för definierade målgrupper inom byggindustrin. Såväl tekniker som inköpare kommer att finna kunskapshöjande innehåll som hjälper dem i deras respektive yrkesroller. För Trelleborg Sealing Profiles är webbplatsen en möjlighet att knyta kontakt med potentiella kunder och generera affärer som annars inte skulle ha uppstått. Microsajten ska primärt lanseras på den franska marknaden, vilket beräknas ske under hösten 2018. Boka telefonmöte om inbound marketing
Läs mer om inbound marketing
Vill du veta mer om inbound marketing kan du ladda ner vårt whitepaper här.
Vill du jämföra olika inbound marketing-system kan du göra det här.
Maria Hoffstein
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Maria Hoffstein
Client Director Strategic communication