2016 blir året då en lång rad nya innovativa verktyg och tjänster som påverkar människors hälsa ser dagens ljus. Miljoner amerikaner kommer att genomgå sina första videokonsultationer med sjukvården. Lika många kommer att få en hälsoapp rekommenderad av sin läkare och ännu fler kommer att ställa självdiagnos med hjälp av sin smartphone. Konsumenternas, patienternas och även sjukvårdens inställning och attityd till nya digitala hjälpmedel har förändrats radikalt de senaste åren. På alla håll inom läkemedelsindustrin arbetas det för fullt för att kunna dra nytta av trenderna på bästa sätt.
Påverkar läkemedelsindustrin
Det brukar ta i genomsnitt cirka två år innan de förändringar som sker i USA får genomslag i Norden. Även om internet och den teknologiska tillväxten snabbar upp processen är det fortfarande relevant att studera det som händer på andra sidan atlanten för att vara väl förberedd. Inte minst om man arbetar inom sjukvården eller läkemedelsindustrin.
Vad vill konsumenten?
Siffrorna talar sitt tydliga språk. Enligt en undersökning av PwC har användandet av hälsoappar dubblats de två senaste åren. Idag använder mer än 30 procent av konsumenterna dessa i sin vardag. De födda vid millenieskiftet föredrar virtuella interaktioner med sjukvården framför fysiska besök. 60 procent genomför gärna ett viruellt möte med en läkare via sin mobil och 88 procent är villiga att dela med sig av sin hälsodata med sin läkare för att finna nya behandlingsmetoder.
Vad vill sjukvården?
81 procent säger att mobil tillgång till medicinsk information hjälper dem att koordinera vården av sina patienter. 58 procent skulle hellre erbjuda en del av vården virtuellt. Läkare och syrror kommer gradvis att anpassa sig efter nya arbetssätt. De kommer att börja använda e-besök och ta del av patientdata från en lång rad olika typer av devices. Vissa kommer att börja arbeta på nya sänglösa sjukhus med virtuella vårdavdelningar som övervakar patienter långt därifrån.
Tio trender 2016
Här följer tio trender framtagna av PwC och sammanställda i den årliga rapporten ”HRI’s top ten health industry issues 2016”. Skärmavbild 2016-02-16 kl. 21.00.34
malin_sv-14Kontakta oss gärna
Vill du veta mer om de senaste trenderna inom healthcare är du varmt välkommen att prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev.
Malin Staberg
Account Director
Strategic and operative communication
Tel +46 40 631 62 21
malin.staberg@navigator.se