För ett par veckor sedan släpptes Svenskarna och internet 2017, Internetstiftelsen i Sveriges årliga rapport om svenskarnas digitala vanor, kunskap och beteende. Internetstiftelsen i Sverige är en oberoende organisation och verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. Syftet är att ”bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet och digitala tjänster utvecklas och hur internet bidrar till samhällets och näringslivets utveckling i Sverige. För att på så sätt ge förutsättningar till att digitaliseringen av det svenska samhället och näringslivet sker på välinformerad grund.” (IIS). Rapporten har släppts varje år sedan år 2000. Här har vi sammanställt några av de viktigaste slutsatserna ur rapporten.
Svenskarna och internet 2017 – här är siffrorna
Internetutvecklingen har förändrats på många plan sedan undersökningen började. Men flera av undersökningens frågor har ställts till intervjupersonerna sedan starten, vilket gör att Svenskarna och internet 2017 troligen är den viktigaste sammanställningen vi har av dagens internetanvändning. ”Idag använder alla internet” slår rapporten fast, och nytt för i år är att mer än hälften av 76+-åringar använder nätet. Här kommer de 15 insikter vi tycker är mest intressanta ur årets rapport.
 1. 95 procent av alla svenskar över 12 år har tillgång till internet i Sverige
 2. Det vanligaste sättet att använda internet är via mobilen. Fler har tillgång till internet hemma än vad det är som har datorer i hemmet.
 3. De flesta svenska hem är utrustade med såväl dator som surfplatta och smartphone. Majoriteten svenska hushåll surfar på fiberanslutningar framför ADSL-uppkopplingar
 4. 98 procent har en mobiltelefon och 85 procent använder smartphones
 5. 73 procent av de som angett ”Arbete” som sysselsättning använder internet på arbetet dagligen. Yngre personer (16-25 åringar) använder internet på jobbet mer sällan än de som är äldre. Troligen är detta kopplat till utbildningsnivå och typ av arbetsuppgifter.
 6. Daglig användning av internet på arbetet är störst inom branscherna Finans, IT och kommunikation, skola och utbildning och offentlig förvaltning. Detta är mer sällsynt i branscher som hotell/restaurang, transport och industri.
  Svenskarna och internet 2017
  Internetanvändning på jobbet baserat på bransch. Källa: Svenskarna och internet 2017
 7. Hälften av de arbetande svenskarna använder internet för att arbeta hemifrån varje månad eller oftare. Däremot uppger 36 procent att de aldrig arbetar hemifrån med hjälp av internet.
 8. Hälften av svenskarna läser jobbmail under sin semester
 9. 56 procent använder sociala plattformar dagligen, en fördubbling sedan 2010.
 10. Användning per social kanal:
  • Facebook: 74 %
  • Skype: 55 %
  • Instagram: 53 %
  • Snapchat: 33 %
  • LinkedIn: 30 %
  • Whatsapp: 29 %
  • Twitter: 25 %
  • Pinterest: 17 %
 11. LinkedIn-användarna arbetar främst inom branscherna IT och kommunikation, finans, offentlig förvaltning och industri men är mer sällsynt inom vård och hotell och restaurang.
 12. Var tredje internetanvändare använder annonsblockerare
 13. Tv-kanalernas Play-tjänster används minst en gång per månad av 77 procent. Netflix används av nästan hälften av svenskarna, en av tre använder det minst varje vecka.
 14. Fyra av tio läser dagligen tidningen på nätet, och det är vanligast bland 36-55 åringarna.
 15. Användarnas främsta informationstjänster är:
  Svenskarna och internet 2017
  Svenskarnas största informationskällor online. Källa: Svenskarna och internet 2017
Vill du läsa hela Svenskarna och internet 2017 så kan du göra det här. sanna-sv15
Håll dig uppdaterad
Vill du hålla dig uppdaterad på det senaste inom kommunikation och marknadsföring ska du prenumerera på vårt nyhetsbrev. Sanna Dehlin
Digital strategist
Marketing and communications
Tel +46 40 631 62 15
sanna.dehlin@navigator.se
 
leif_sv-14Vill du veta mer?
Vi på Navigator har många års erfarenhet av att arbeta med olika former av kommunikation. Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig är du varmt välkommen att höra av dig.
Leif Lindau
Managing Partner
Strategic communication
Tel +46 40 631 62 22
leif.lindau@navigator.se