Igår blev det känt för världen. ADB Group och Safegate Group går samman och skapar ADB Safegate. En ny ledande aktör inom flygindustrin med ambitionen att hjälpa flygplatser runt om i världen att möta den dramatiskt ökande trafiken de kommande åren. Vi på Navigator är med och hanterar hela den globala lanseringen i samband med bolagens spännande sammanslagning.
Spännande sammanslagning
Flygplatsindustrin förändas i snabb takt. Trafiken har dubblerats vart 15 år sedan 70-talet och de flesta experter är överens om att den kommer att dubbleras igen om 15 år. Den exponentiella trafiktillväxten är den största utmaningen för världens flygplatser de kommande åren. Men den ökande trafiken innebär också stora möjligheter. De flygplatser som kan förbättra sin kapacitet utan fysisk expansion är vinnarna.
Effektivisera processerna
Det är detta som är anledningen till att ADB Safegate skapas. Tillsammans har de båda bolagen alla de styrkor och fördelar som krävs för att hjälpa världens flygplatser att förbättra sin effektivitet utan att investera i ny infrastruktur. ADB Safegate kan få de olika delarna på flygplatsen att interagera och kommunicera bättre. Genom att betrakta flygplatsen som en enda operativ enhet med flera delar tätt sammankopplade kan ADB Safegate effektivisera samtliga processer.
Global lansering
Det nya bolaget får cirka 900 medarbetare över hela världen och marknadens bredaste portfölj med såväl produkter som tjänster och mjukvara. Till den globala lanseringen av det nya bolaget har vi på Navigator varit med och tagit fram det övergripande kreativa, verbala och visuella konceptet som sedan applicerats på olika interna och externa enheter.
Lanseringsfilm som beskriver utmaningen för flygplatsindustrin i världen. imac-iphone-ipad_3045x1520px Intern och extern mikrosajt som visar på ambitionen med nya bolaget och ger svar på de viktigaste frågorna. extern-booklet_3045x1520px Intern och extern broschyr som beskriver bolaget ur ett medarbetar- respektive kundperspektiv. rollup_airplane-web_1500px Roll-ups med fokus på fördelarna för kunder och medarbetare.
leif_sv-14Kontakta oss gärna
Vill du veta mer om lanseringen eller samarbetet med ADB Safegate är du varmt välkommen att höra av dig.
Leif Lindau
Managing partner
Strategic communication
Tel +46 40 631 62 22
leif.lindau@navigator.se