Inge Knutsson, grundaren av finanskoncernen IKC, har alltid varit nyfiken på människor. Något som format hans syn på investeringar. För genom att förstå hur människor tänker, hur de reagerar och agerar, kunde han förutse utvecklingen innan den blev uppenbar för andra. Och dök upp som siffror på handlarnas skärmar.
Framgångsrik fondplaceringstjänst
Inge började som försäkringsförmedlare och i det arbetet träffade han många kunder som hade dåligt samvete för att de inte var mer aktiva när det gällde sina placeringar. Han insåg att de behövde hjälp med att löpande anpassa sitt sparande efterhand som aktie- och räntemarknaden förändrades. Därför startade han Fondbytesprogrammet, en fondplaceringstjänst som löpande flyttar hela eller delar av spararens kapital mellan aktie- och räntefonder utifrån läget på marknaden. Modellen visade sig vara framgångsrik, Inge undvek börskollapsen både 2001 och 2008. Fondbytesprogrammet växte och blev 2009 IKC Fonder.
IKC går sin egen väg för din skull
I dag är IKC en finansiell koncern som bedriver både fondförvaltning och finansiell rådgivning, med kontor i Malmö, Stockholm och i Manila på Filippinerna. Men Inge Knutssons grundfilosofi är oförändrad vilket gör IKC till en annorlunda aktör på marknaden. De går fortfarande sin egen väg för att skapa så bra avkastning åt sina kunder som möjligt.
Samarbete med Navigator
Vi på Navigator har haft den stora förmånen att samarbeta med IKC sedan i höstas. Bland annat har vi hjälpt dem att stärka varumärket genom att ta fram en kommunikationsplattform, en grafisk profil och implementera dessa internt.
leif_sv-14Kontakta oss gärna
Vill du veta mer om vårt samarbete med IKC är du varmt välkommen att höra av dig.
Leif Lindau
Managing partner
Strategic communication
Tel +46 40 631 62 22
leif.lindau@navigator.se