Horisont Arkitekter är ett växande arkitektkontor i Malmö. Lika ambitiösa som man är i kundprojekten är man i det egna varumärket. Tidigare har Navigator arbetat fram en ny grafisk profil åt Horisont Arkitekter och nu har även den nya webbsiten, som ligger i linje med profilen, sett dagens ljus.
Prestigefyllda projekt
Horisont Arkitekter startade 2007 och har vuxit starkt de senaste åren. Idag är man närmare 25 medarbetare och involverade i en rad prestigefyllda projekt främst i södra Sverige men även på andra håll. Några exempel är Kajutan 1 i Västra Hamnen i Malmö, ett 4000 m2 nytt kontorshus med restaurang i markplan, samt Bianchi Café & Cycles restauranger och cykelbutiker från Milano till Stockholm.
Responsiv site
På nya webbsiten är projekten i fokus med en tydlig och visuellt tilltalande exponering av det som genomförs och genomförts. Plattformen för webbsiten är wordpress och det responsiva temat ger projekten en snygg återgivning även i mobila enheter. Företagets gemensamma erfarenhet spänner över ett stort antal områden och kompetensen är bred vad gäller olika typer av projekt. Därför har det även varit viktigt att få en tydlig struktur vad gäller kategorisering och taggning av projekten. Förutom grafisk profil och hemsida har Navigator även varit strategiskt bollplank i den interna implementeringen av varumärkesarbetet.