RW Capital är ett investmentbolag som förvärvar, förädlar och slutligen avyttrar flerfamiljsfastigheter med goda bostadslägen. Inför en större nyemission fick Navigator våren 2014 uppdraget att arbeta fram en ny grafisk profil, inklusive ny logotyp, samt en ny hemsida. Efter lanseringen av hemsidan fortsätter nu samarbetet med RW Capital. Navigator har arbetat fram en PR-strategi och bistår med löpande press- och nyhetshantering.