Wihlborgs årsredovisning 2018

9 maj, 2019

Nu är Wihlborgs årsredovisning för 2018 klar. Vi på Navigator tackar stolta över det fortsatta förtroendet att få producera årsredovisningen för Wihlborgs. Precis som tidigare har ledorden varit transparens och tydlighet, för att underlätta för intressenterna att ta del av innehållet. Wihlborgs är Öresundsregionens ledande fastighetsbolag med ett redovisat fastighetsvärde på 42,1 Mdkr. Med fastigheter på strategiskt viktiga lägen i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn erbjuder Wihlborgs ett varierat utbud av kommersiella lokaler. Wihlborgs är noterat på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Läs hela

Årsredovisning för KLF 2018

9 maj, 2019

De senaste åren har vi på Navigator hjälpt KLF med deras årsredovisning. Så även för 2018. Med nytagna bilder och intressanta inblickar i branschen hjälper vi till att spegla KLF:s verksamhet som växer och frodas. Ännu en ny årsredovisning har sett dagens ljus.

Läs hela

Factlab ger dig opartisk fakta om vår omvärld

9 maj, 2019

Fakta är enligt Nationalencyklopedins definition ett sakförhållande som verkligen föreligger vid en viss tidpunkt. Med ett oändligt internet har vi fått ett informationsöverskott och en sammanhangsbrist som låter faktaresistensen gro i vår allt mer partiska värld. Sanningen är helt enkelt under ständig förhandling. Vi behöver redskap som hjälper oss att räta ut frågetecknen och säkerställa att vi faktiskt har rätt information. Och det är precis det som Factlabs informationshubb hjälper oss med. Sedan ett par månader tillbaka har vi fått den stora äran att få vara med och bygga Factlabs varumärke och kommunikation.

Läs hela

Årsredovisning för Clemondo 2018

7 maj, 2019

Även för 2018 är det vi på Navigator som varit med och utvecklat årsredovisningen för Clemondo Group AB. 2018 var ett omvälvande år för Clemondo med stora förändringar på flera plan. Ambitionen med årsredovisningen har varit att spegla detta samtidigt som nye VD:n Jesper Svensson ger sin bild av hur företaget nu ska fokusera på kunderna och att skapa långsiktigt lönsam tillväxt. Här kan du ladda ned eller läsa Clemondos årsredovisning 2018 i sin helhet.

Läs hela

Wihlborgs årsredovisning 2018

23 apr, 2019

Nu är Wihlborgs årsredovisning för 2018 klar. Vi på Navigator tackar stolta över det fortsatta förtroendet att få producera årsredovisningen för Wihlborgs. Precis som tidigare har ledorden varit transparens och tydlighet, för att underlätta för intressenterna att ta del av innehållet. Wihlborgs är Öresundsregionens ledande fastighetsbolag med ett redovisat fastighetsvärde på 42,1 Mdkr. Med fastigheter på strategiskt viktiga lägen i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn erbjuder Wihlborgs ett varierat utbud av kommersiella lokaler. Wihlborgs är noterat på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Läs hela

Factlab ger dig opartisk fakta om vår omvärld

1 apr, 2019

Fakta är enligt Nationalencyklopedins definition ett sakförhållande som verkligen föreligger vid en viss tidpunkt. Med ett oändligt internet har vi fått ett informationsöverskott och en sammanhangsbrist som låter faktaresistensen gro i vår allt mer partiska värld. Sanningen är helt enkelt under ständig förhandling. Vi behöver redskap som hjälper oss att räta ut frågetecknen och säkerställa att vi faktiskt har rätt information. Och det är precis det som Factlabs informationshubb hjälper oss med. Sedan ett par månader tillbaka har vi fått den stora äran att få vara med och bygga Factlabs varumärke och kommunikation.

Läs hela
Maria Hoffstein
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Maria Hoffstein
Client Director Strategic communication