saferoad Under den här veckan är delar av ledningen från Saferoad på besök hos oss på Navigator. Saferoad är en av Europas ledande leverantörer av produkter inom trafiksäkerhet. Koncernen med huvudkontor i Norge har 2600 anställda och är verksam i 23 länder. Saferoad arbetar för att skapa en trygg infrastruktur där säkerhet, funktionalitet och hållbarhet är i fokus. Trafiksäkerhetsverkets nollvision med 0 döda och svårt skadade i trafiken är ett viktigt rättesnöre för verksamheten. Saferoad erbjuder allt från skyltar, vägmarkering, väg- och broräcken, vägtrummor och geosynteter till vägbelysning. Resultatet av samarbetet mellan Navigator och Saferoad kommer att bli synligt under 2015.
Här kan du läsa mer om Saferoad >>