I detta pejlingavsnitt berättar Anders Holm, vd för Aqilles Invest om hur de mindre tjänsteföretag som bolaget investerat i hanterar krisen kopplat till covid-19. ”I första skedet handlar det bara om att begränsa skada och reducera risk så man räddar det man skapat.”
Jenny Wendel
Vill du veta mer om Aquilles Invest eller Pejling är du välkommen att höra av dig.
Jenny Wendel
Client Director Strategic communication