airsonett_header Vi på Navigator hälsar Airsonett välkomna som ny uppdragsgivare. Airsonett är ett svenskt forskningsbaserat medicintekniskt företag som har tagit fram en teknologi för icke-farmakologisk behandling av allergisk astma. Airsonett valde oss på Navigator efter en urvalsprocess med flera involverade byråer.
Stor folksjukdom
Astma är en stor folksjukdom som förknippas med luftvägsinflammation. Under de senaste decennierna har antalet drabbade ökat i en dramatisk takt. Modern astmabehandling ger effektiv hjälp åt de allra flesta men för några kvarstår symptom och sjukvårdskrävande astmaanfall trots intensiv behandling med flera olika astmaläkemedel. Nu för tiden är det allt vanligare med barnastma. Personer med astma upplever symptom när luftvägarna förträngs, inflammeras eller fylls med slem. Vanliga symptom på astmaanfall är:
  • Hosta, speciellt nattetid
  • Väsande andning
  • Andnöd
  • Tryck över bröstet, bröstsmärtor
Ökad livskvalitet
Produkten Airsonett är en astmabehandling för patienter som har svår allergisk astma och som trots behandling med astmaläkemedel har dåligt kontrollerad astma. Airsonett behandling innebär att patienten sover i ren partikelfri luft. Studier visar att behandling med Airsonett hämmar allergin, minskar inflammationen och ökar livskvaliteten samt minskar astmaattackerna. Nyligen genomförda studier har även visat på fördelaktiga hälsoekonomiska effekter vid behandling med Airsonett. Airsonett är en icke-farmaceutisk behandling av allergisk astma. Behandlingen är icke-invasiv och biverkningsfri. Flera myndigheter både i Sverige och Storbritannien rekommenderar och tillhandahåller riktlinjer kring Airsonett.
Expansiv tillväxt
Företaget Airsonett startade i mitten av 90-talet med fokus på industriell renrumsteknik vilket idag ligger till grund för företagets produkter med TLA-teknik (Temperature Controlled Laminar Airflow). Företaget har under senare år expanderat internationellt och är verksamma i Skandinavien, Tyskland och Storbritannien. Nästa steg är att etablera sig i USA och Asien.
malin_sv-14Kontakta oss gärna
Vill du veta mer om samarbetet med Airsonett är du varmt välkommen att höra av dig.
Malin Staberg
Account Director
Strategic and operative communication
Tel +46 40 631 62 21
malin.staberg@navigator.se