När företaget står inför en kris gäller det att vårda sina relationer med omgivningen. Orsaken till krisen är ofta inte lika viktig som hur företaget agerar efter att krisen brutit ut. Har du läst vår PR-guide vill du inte missa denna e-bok! Krisboken fördjupar sig i ämnet krishantering och hur detta kan gå till i olika kanaler.
Krisboken hjälper dig på vägen
Krisboken svarar på hur kris, kommunikation och PR hänger ihop och hur ditt företag kan förbereda sig innan krisen är ett faktum. Vad och hur ska man kommunicera? Och vad gör man när krisen är över?
Konkreta redskap
I boken beskriver vi hur du:download_150px
  • Tar fram en krisplan
  • Identifierar potentiella krissituationer
  • Skapar checklistor och mallar
  • Hanterar media i en krissituation