Äntligen kan vi berätta att vi är en av skaparna till Friends of Executives nya webbplats! Friends of Executive är ett exklusivt och professionellt nätverk som kopplar samman verkställande direktörer med ansvar för minst 50 miljoner kronor i omsättning. Nätverket finns i Öresundsregionen och träffas vid flera tillfällen varje år. Den nya webbplatsen innehåller nya funktioner, som till exempel ett eget forum för alla medlemmar.
Friends of Executive samlar fler än 300 medlemsföretag
Gemensamt för Friends of Executives medlemmar är deras långa erfarenhet och starka näringslivsprofil. Nätverket grundades 2013 med målet att skapa och leverera nätverksmöjligheter, dynamiska möten och långsiktiga relationer som stöttar och utvecklar medlemmarna och deras respektive bolag. Dessutom erbjuder nätverket rekryteringskonsulter som hjälper medlemsföretagen att tillsätta chefspositioner och styrelsemedlemmar. Den strategiska kompetensen kommer till stor nytta även för medlemmar som befinner sig i en förändrings- eller omorganiseringsfas. Friends of Executives seniora rådgivare kan med kort varsel stärka upp verksamheten med exekutiv kraft som stöttar vid expansion, nedskärning och förvärv. Tack vare den breda blandningen av branscher och rådgivarnas erfarenhet av interimsuppdrag kan konsulterna snabbt sätta sig in i olika företagskulturer och kundrelationer för att uppnå bästa möjliga resultat.
Ny webbplats
Vi på Navigator har tillsammans med Mild Media utvecklat den nya webbplatsen. Vårt gemensamma mål var att skapa en site som speglar Friends of Executive som nätverk och rådgivare. Resultatet blev en modern, levande och exklusiv webbplats som väcker nyfikenhet hos besökaren. Vi har valt ett manér för bild och film som känns kraftfullt och inspirerande med människor i rörelse.
Egen medlemsportal
Friends of Executives nya webbplats är byggd i WordPress och innehåller nya funktioner. Bland annat kan medlemmarna logga in på nätverkets egna medlemsportal. Här kan man anmäla sig till kommande evenemang, ladda ner material från tidigare event och se bilder och filmer från träffarna. Det finns även ett forum där de kan skriva och skapa inlägg. Samtliga medlemmars profiler finns tillgängliga med koppling till LinkedIn.
Leif Lindau
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication