Den är långlivad och motståndskraftig. Den lever inte på oss men av oss. Den kommer fram på natten när vi sover. Och den sprids snabbt till nya platser. Vi pratar om vägglöss som de senaste åren haft en närmast explosionsartad återkomst i hela västvärlden. Anledningen till att vi på Navigator numera har hyfsad koll på vägglöss är att vi haft förmånen att hjälpa Nattaro Labs från Medicon Village i Lund med att ta fram nytt material till en stor mässa med fokus på skadedjur i Tyskland.
Resultatet av vårt resande
Vägglusen är inte en lus utan en skinnbagge, stor som ett linfrö. Den är en obligat blodsugare vilket innebär att alla dess utvecklingsstadier behöver ett mål blod för att utvecklas och föröka sig. Orsaken till vägglusens återkomst är framför allt vårt ökande resande. Vi reser oftare och längre bort än vad vi tidigare någonsin gjort. New York, som är den stad i världen som har flest övernattningsnätter, har legat på topplistan de senaste åren över städer med flest rapporterade fall av vägglöss.
Hitta och förebygga tidigt
Vägglössen är ofta beroende av oss människor och våra saker för att spridas till nya platser. Bagage, kläder, möbler och böcker är tänkbara bärare. Om du går in i ett rum med misstänkt angrepp ska du undvika att sätta väskan på golvet eller lägga jackan på sängen. Vid misstanke om angrepp hemma bör du använda ficklampa för att leta efter spår. Under sängen, i närliggande möbler, vid golvlister och i textilier ska du söka efter små kolsvarta prickar och ljusbruna skalrester. En sanering kan ta flera veckor, i några fall månader och kräva flera återbesök. Det är avgörande att hitta angreppet tidigt för att förebygga en exponentiell tillväxt.
Världsunik forskning
Nattaro Labs är specialister på vägglöss och utvecklar produkter för att effektivt förebygga och bekämpa problemen. Verksamheten bygger på världsunik forskning vid Lunds universitet och i företagets eget forskningslabb arbetar man intensivt och kontinuerligt med att vidareutveckla sitt erbjudande. Nattaro samarbetar med skadedjurssaneringsföretag, bolag med sökhundar, hotellkedjor, fastighets- och försäkringsbolag, migrationsmyndigheter och studentbostadsföretag för att förebygga och bekämpa vägglöss. Förutom konsulthjälp och produktutveckling erbjuder man även utbildningar och andra kunskapshöjande aktiviteter. nattaro-folder
Bevisat effektiv
Produkten Nattaro Safe är en patenterad uppfinning som tillverkas i Sverige och är godkänd som bekämpningsmedel. Nattaro Safe är en bevisat effektiv vägglustejp som enkelt kan monteras på bland annat sängens undersida. Det aktiva ämnet i tejpen, naturlig kiselgur, är giftfritt och ofarligt för människor och husdjur. Konstruktionen är attraktiv för vägglöss och har en perfekt avvägd dosering.
  • Omedelbar effekt och hållbar i minst tolv månader
  • Samtliga stadier av vägglöss dör
  • Inga problem med resistens
nattaro-roll up
Enkel lösning på svårt problem
Forskning visar att 9 av 10 angrepp börjar i våra sängar samt att tillväxttakten av vägglöss sker exponentiellt. Nattaro Safe bryter vägglusens livscykel så att ett angrepp aldrig utvecklas till ett stort problem. Tack vare sin utformning är produkten enkel att montera där den behövs, såväl under sängar som på och bakom golvlister, sänggavlar mm. Nattaro Safe kan användas förebyggande samt efter sanering för att hindra återkommande problem.
  • Enkel att montera under och runt sängen
  • Effektiv som förebyggande skydd i riskutsatta miljöer
  • Perfekt som komplement till traditionella saneringsmetoder
Lycka till på mässan!
Vi önskar Nattaro Labs lycka till på mässan och hoppas på fortsatt samarbete framöver. Vill du veta mer om Nattaro Labs kan du göra det på nattarolabs.se