Hösten 2018 såg ett nytt varumärke inom etikettering dagens ljus. Märkas är det nya namnet på Eson Pac-koncernens affärsområde för smarta etikettlösningar. Inom Märkas samlas tillverkning och försäljning av etiketter och appliceringsutrustning, som därmed blir den trygga etikettpartnern för företag som vill ha intelligenta och genomtänkta helhetslösningar.
Grundläggande varumärkesarbete
Strax innan sommaren valde Eson Pac ut Navigator till att driva arbetet med att skapa det nya varumärket. Detta efter att koncernen beslutat att tydligare separera sitt erbjudande gentemot Pharma och Övrig industri, det vill säga segmenten Industri, Automotive, Konsumentprodukter samt Logistik/e-handel. Navigators uppdrag innefattade ett grundläggande strategiskt arbete med att skapa en varumärkesplattform som skulle definiera vägen framåt. Under processens gång skapades också namnet Märkas, en ny logotyp och en ny grafisk identitet.
Kommunikationskoncept
Parallellt med varumärkesarbetet tog Navigator fram en kommunikationsplattform med allt innehåll för att kunna börja kommunicera med marknaden. Kommunikationsplattformen innehåller bland annat ett säljande kommunikationskoncept, analys av målgrupper och marknader och instruktioner för budskapsformulering.
Nästa steg: en ny webbplats
Märkas presenterades internt under festliga former den 17 oktober, medan extern lansering sker i dagarna på Scanpack i Göteborg. För Navigator har arbetet med en ny webbplats inletts. Insikterna om målgrupperna och deras behov ska resultera i en tydlig och kunskapshöjande webbplats för att attrahera kunder som söker lösningar inom etikett och print & apply.
Leif Lindau
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication